Diabetologie ve středu zájmu

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Editorial
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn

Zájem o diabetologii je velký, tak trochu se mi zdá, že dosud opomíjená Popelka je ve středu pozornosti všech oborů. Není se co divit, protože komplikace diabetu skutečně zasahují do všech oborů medicíny (jistě i do nově kodifikované celostní medicíny). Lze také celkem lehce pochopit, proč tomu tak je, zejména v posledních letech. Zájem o nějaké onemocnění je obvykle definován jeho celospolečenskou závažností (komplikace, prevalence, ovlivnění délky aktivního života), možnostmi, které máme k jejímu základnímu zvládnutí, a bohatstvím či chudobou společnosti. A v poslední době se zejména zlepšily možnosti terapie diabetu, což znamená vyšší pravděpodobnost úspěchu lékaře a snížení rizika pozdních komplikací. Dovolím si připomenout, jaké možnosti v dnešní době máme a jakých se vbrzku můžeme dočkat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky