Možnosti ovlivnění kardiovaskulárního rizika

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertenze představuje v dnešním vyspělém světě velmi závažný zdravotní problém. Patří mezi jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro ischemickou chorobu srdeční, cévní mozkovou příhodu a ischemickou chorobu dolních končetin. Odborné sympozium, konané 3. prosince 2013 v Praze ve spolupráci společnosti Servier s Českou lékařskou komorou a s Českou lékárnickou komorou, bylo věnováno problematice kardiovaskulární prevence. Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC (Centrum preventivní kardiologie, 2. interní klinika FN Plzeň) ve své přednášce shrnula vliv výběru antihypertenziva na kardiovaskulární riziko a prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. (Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Praha) se věnoval problematice léčby hypertonika s dyslipidemií.

V úvodu své přednášky prof. Rosolová konstatovala, že arteriální hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním a v mnohých případech ji nedokážeme účinně léčit. Lze na ni však rovněž pohlížet jako na hlavní nezávislý ovlivnitelný rizikový faktor pro cévní mozkovou příhodu, ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin, srdeční nebo ledvinné selhání. Úroveň rizika těchto nemocí v populaci se přitom stupňuje kontinuálně od zcela normálních hodnot krevního tlaku (TK).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky