canagliflozin

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Profily léčiv, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: inhibice SGLT-2, diabetes mellitus, canagliflozin, tělesná hmotnost, hypoglykemie

Souhrn

Canagliflozin je vysoce selektivní inhibitor společného transportéru pro sodík a glukózu typu 2 (SGLT2), zodpovědného za renální reabsorpci glukózy. Inhibice SGLT-2 pomocí canagliflozinu zvyšuje exkreci glukózy ledvinami, což vede k poklesu glykemie a zlepšení kompenzace diabetu prakticky bez zvýšení rizika hypoglykemie. Jedná se o unikátní mechanismus účinku, který je zcela nezávislý na působení inzulinu. Canagliflozin je v současné době v USA i v Evropě schválen pro léčbu diabetes mellitus 2. typu v monoterapii (při nesnášenlivosti metforminu), popřípadě v kombinaci s jinými antidiabetiky včetně inzulinu. Podávání canagliflozinu kromě zlepšení kompenzace diabetu mírně snižuje hmotnost a krevní tlak. Díky rozdílnému mechanismu působení oproti ostatním perorálním antidiabetikům i inzulinu může být canagliflozin výhodnou volbou v kombinační léčbě diabetu. V tomto článku shrnujeme současné poznatky o mechanismu působení canagliflozinu a jeho klinických účincích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky