Fixní kombinace fluticasonu s formoterolem

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: fluticason, formoterol, fixní kombinace, asthma bronchiale

Souhrn

Fluticason i formoterol jsou klinicky běžně užívané látky s dostatečně známou účinností a profilem nežádoucích účinků. Formoterol patří mezi dlouhodobě působící β2-agonisty, přičemž se současně vyznačuje rychlým nástupem účinku. Fluticason propionát patří mezi nové kortikosteroidy s výraznou protizánětlivou a vazokonstrikční aktivitou. Fixní kombinace fluticasonu s formoterolem disponuje řadou důkazů svědčících pro její účinnost nejen oproti oběma účinným látkám v monoterapii, ale i oproti oběma látkám podávaným samostatně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky