alogliptin

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Zuzana Foglarová *
MUDr. Erik Hollay *
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc. **
MUDr. Pavlína Piťhová *
Autoři - působiště: * Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
** III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Alogliptin je nový gliptin registrovaný pro použití v České republice. Studie, které byly publikovány, prokázaly jeho bezpečnost a účinnost. Z hlediska kardiovaskulárního byla bezpečnost alogliptinu prokázána ve studii EXAMINE. Alogliptin je registrován pro terapii diabetu 2. typu v dvojkombinaci s metforminem, sulfonylureou, thiazolidindiony nebo inzulinem, nebo v trojkombinaci s metforminem a thiazolidindiony nebo inzulinem. Základní dávka je 25 mg 1x denně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky