Empagliflozin – nový inhibitor SGLT2 pro léčbu diabetu 2. typu

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Profily léčiv, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. *
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. **
Autoři - působiště: * III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
** Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Empagliflozin je nové perorální antidiabetikum, určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu. Mechanismus účinku spočívá v inhibici sodíko-glukózového kotransportéru (SGLT2), v důsledku čehož dochází ke glykosurii a poklesu glykemie. V klinických studiích vedlo podávání empagliflozinu k poklesu glykovaného hemoglobinu jak v monoterapii, tak v kombinaci s metforminem, sulfonylureou, pioglitazonem i inzulinem, a empagliflozin tak představuje účinný lék zejména pro kombinační léčbu diabetu

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky