Fenotyp překryvu CHOPN s astmatem (ACOS)

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: CHOPN, překryv CHOPN a asthma bronchiale, ACOS, zánět, exacerbace, farmakoterapie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a asthma bronchiale (AB) jsou obě chronická zánětlivá onemocnění především průdušek, ale jsou to i značně heterogenní syndromy, které mohou koexistovat a vytvářet zvláštní fenotypy. V současnosti známe jeden zastřešující fenotyp překryvu CHOPN a astmatu, v anglosaské literatuře s označením asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome (ACOS). I přesto, že půjde pravděpodobně o častější fenotyp, než se dříve myslelo, není jeho definice plně ustálena. Mezi obstrukčními plicními nemocemi se odhaduje výskyt 15–25 %. Nemocní mají často větší obtíže, než je tomu u pacientů se samotným astmatem či samotnou CHOPN. Rizika pro ACOS jsou kombinací rizik pro CHOPN i astma. Věkově jsou pacienti mladší než u CHOPN, mají větší počet exacerbací, exacerbace jsou těžší, a proto farmakoterapeutické intervence vyžadují integrovanější přístup. Co je naprosto nezbytné, je plánování prospektivních randomizovaných studií pro ACOS, protože doposud klinické studie tento překryv naprosto ignorovaly a striktně oddělovaly pacienty s CHOPN od nemocných s astmatem, a naopak. V současnosti máme v České republice doporučení, jak fenotyp překryvu CHOPN a astmatu diagnostikovat a léčit, avšak až budoucnost ukáže, jaké nové léky či kombinace a jaké lékové formy budou použity k lepší kontrole tohoto staronového fenotypu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky