Kardiovaskulární systém a gliptiny

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie, Kardiologie
Autoři: MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Klíčová slova: DPP-4, gliptiny, diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární riziko

Souhrn

Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4, gliptiny, jsou perorální antidiabetika s prokázanou účinností a bezpečností v léčbě diabetes mellitus 2. typu. Jednou z hlavních charakteristik této lékové skupiny je glukózo-dependentní účinek, spojený s minimálním rizikem hypoglykemií, jež mohou vést k rozvoji kardiovaskulárních komplikací. Intenzivní a zároveň bezpečná terapie hyperglykemie je základní cestou pro snížení rizika orgánových komplikací. Na další snížení kardiovaskulárního rizika nezávisle na zlepšení metabolické kompenzace při terapii gliptiny poukazuje řada preklinických a dnes již i klinických dat. Zda tento přídavný příznivý účinek bude mít klinický korelát, ukáží dlouhodobější prospektivní studie, jejichž výsledky brzy čekáme.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky