Klinické využití lixisenatidu

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus, agonisté GLP-1, lixisenatid

Souhrn

Lixisenatid je nový lék ze skupiny agonistů GLP-1 na našem trhu. Pro své farmakokinetické vlastnosti je řazen do skupiny prandiálních agonistů receptoru pro GLP-1 (podobně jako exenatid podávaný 2x denně) s preferenčním snížením postprandiální glykemie ve srovnání s glykemií nalačno, a to díky výraznému zpomalení evakuace žaludku, snížení sekrece glukagonu a zvýšení sekrece inzulinu. Tato specifika předurčují výběr nemocných pro podání lixisenatidu. Jedná se o nemocné s typicky výrazným vzestupem glykemie po jídle, s mírnější poruchou glykemie nalačno, s přidruženými komorbiditami, a zejména nemocné ve zvýšeném riziku hypoglykemie. Výhodou lixisenatidu je jeho podávání 1x denně, před prvním jídlem dne nebo před večeří, a dobrá snášenlivost. Indikován je do kombinační terapie s PAD či k bazálnímu inzulinu tam, kde přetrvává zvýšení postprandiální glykemie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky