Dapagliflozin: klinické aspekty použití

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: dapagliflozin, inhibitory SGLT2, diabetes mellitus 2. typu

Souhrn

Dapagliflozin je nové antidiabetikum ze skupiny inhibitorů SGLT2 – léků vykazujících příznivý poměr účinnosti a bezpečnosti. Sám o sobě nezvyšuje riziko hypoglykemie. Účinkuje bez závislosti na inzulinu a může být podáván v kombinaci s perorálními antidiabetiky nebo s inzulinem kdykoliv v průběhu onemocnění u pacientů s diabetes mellitus 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky