Léčba hypertenze – komentář k léčbě jednotlivými skupinami antihypertenziv

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Autoři - působiště: II. interní klinika LF MU a ICRC FN u sv. Anny v Brně
Klíčová slova: hypertenze, farmakologická léčba, nefarmakologická léčba, antihypertenziva

Cílem léčby hypertenze je snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění, čehož dosáhneme normalizací krevního tlaku a ovlivněním dalších rizikových faktorů. V monoterapii i v kombinační léčbě hypertenze užíváme v první řadě přípravky ze skupin, pro které jsou k dispozici data ze studií hodnotících morbiditu a mortalitu na kardiovaskulární příhody. Patří mezi ně inhibitory ACE, blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II (AT1-blokátory), dlouhodobě působící blokátory kalciových kanálů, diuretika a β-blokátory. Další skupiny léků jsou vhodné teprve tehdy, když se nedaří dosáhnout úspěšné léčby hypertenze pomocí základních antihypertenziv ani podáváním jejich kombinací. Ke snížení krevního tlaku vede i léčba nefarmakologická.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky