Výsledky studie SAVOR-TIMI 53 pohledem kardiologa

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1
prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc. 2
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. 2
doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. 1
Autoři - působiště: 1 Interní kardiologická klinika LF MU a FN, Brno, a ICRC, Brno
2 Interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: saxagliptin, hypoglykemie, pankreatitida, infarkt myokardu, srdeční selhání

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu je závažné chronické onemocnění, jehož výskyt ve vyspělých zemích neustále narůstá. V České republice nyní trpí diabetem přibližně 8 % obyvatel, přičemž cca 90 % tvoří právě diabetici 2. typu. Obecným cílem léčby diabetu je snížení morbidity a mortality pacientů.

Léčba diabetes mellitus 2. typu je v současnosti účinná, ale bohužel ještě není ideální. Jistému ideálu se již blíží terapie založená na inkretinech, která je významným kvalitativním pokrokem. Jako inkretinové hormony, mezi něž v současné době řadíme GLP-1 (glukagon-like peptide 1) a GIP (gastric inhibitory polypeptide), jsou označovány biochemické látky polypeptidické povahy. Oba inkretinové hormony, tedy GLP-1 i GIP, jsou v krevním oběhu během několika málo minut odbourávány enzymem dipeptidylpeptidázou- 4 (DPP-4). Mechanismus účinku gliptinů spočívá v inhibici DPP-4.

Studie SAVOR (Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in patients with Type 2 Diabetes Mellitus – Thrombolysis in Myocardial Infarction, SAVOR-TIMI 53 Study) se zúčastnilo 788 center ve 26 zemích ze 6 kontinentů, včetně České republiky. Randomizováno bylo nakonec 16 492 nemocných, průměrný věk 65 ± 8,6 roku, průměrná doba trvání diabetu 11,9 ± 8,9 roku. Primární sledovaný ukazatel (kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu a nefatální CMP) se vyskytl u 7,3 % (613) nemocných léčených saxagliptinem a 7,2 % (609) nemocných na placebu (HR: 1,00; p < 0,001 pro non-inferioritu). Z pohledu léčby diabetes mellitus 36,2 % nemocných léčených saxagliptinem dosáhlo hodnoty glykovaného hemoglobinu nižší než 7 % ve skupině léčené saxagliptinem, ale pouze 27,9 % ve skupině, v níž bylo podáváno placebo (p < 0,001). Nebyl pozorován zvýšený výskyt pankreatitidy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky