Účinnost a bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným kombinací metforminu se sulfonylureou

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je chronická progresivní choroba, při níž je nutná kombinace antidiabetik s různými mechanismy účinku k dosažení cílových hodnot glykemie. Běžně používaná kombinace metforminu a sulfonylurey (SU) po čase ztrácí účinnost v udržování úpravy glykemie a je nutno přidávat třetí antidiabetikum.

Při volbě třetí látky by měl lékař zvažovat zlepšení úpravy glykemie bez dalšího zvýšení rizik, jako jsou hypoglykemie a zvýšení hmotnosti. Řadou mezinárodních i místních směrnic je sice doporučován inzulin u pacientů, u nichž ztrácí účinnost duální léčba, avšak s jeho použitím jsou spojeny některé problémy – parenterální podávání, zvýšené riziko hypoglykemie a zvýšení hmotnosti. Je třeba brát v úvahu též negativní postoje řady pacientů k zahájení inzulinoterapie a upřednostňování perorální léčby. Proto by třetí perorální léčivo, jež poskytuje trvale udržitelnou úpravu glykemie a oddaluje trvalé užívání inzulinu, mohlo být přínosem pro pacienty, kterým se nechce začínat s injekční léčbou.

Vildagliptin je účinný selektivní inhibitor dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), který zlepšuje úpravu glykemie zvýšením využitelnosti endogenních inkretinových hormonů – glukagon- like peptidu-1 (GLP-1) a glukózo-dependentního inzulinotropního polypeptidu (GIP). Farmakologický účinek metforminu doplňuje tím, že zvyšuje glukózo-dependentní sekreci inzulinu a potlačuje vyplavování glukagonu, čímž se zlepšuje úprava glykemie, a přispívá ke hmotnostní neutralitě a omezení hypoglykemie. Byla prokázána podobná účinnost vildagliptinu jako přídavku k metforminu při porovnávání se SU při výrazném snížení rizika hypoglykemie a bez zvýšení hmotnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky