Přínosy léčby velmi starých pacientů s hypertenzí: výsledky studie HYVET se zaměřením na její extenzi

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertenze ve vysokém věku (≥ 80 let) je stejně jako u mladších pacientů spojena s vyšším rizikem kardiovaskulární (KV) mortality a morbidity. Studie HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial) přinesla jednoznačné důkazy o prospěšnosti léčby hypertenze u velmi starých osob. Prokázala, že ve skupině aktivní léčby byla celková mortalita nižší o 21 % (95% interval spolehlivosti [CI]: 4–35; p = 0,019) a počet KV příhod (KV mortalita, nefatální infarkt myokardu [IM], nefatální cévní mozková příhoda a nefatální srdeční selhání [SS]) o 34 % (95% CI: 18–47; p < 0,001) – to vše při nižším počtu závažných nežádoucích účinků, bez zhoršení kognitivních funkcí a bez nárůstu počtu fraktur. Hlavní studie byla pro jednoznačný prospěch pacientů z aktivní léčby z etických důvodů předčasně ukončena. Roční extenze studie HYVET, bezprostředně navazující na hlavní studii, měla přinést informace o tom, zda je u velmi starých osob s hypertenzí patrný časný prospěch z antihypertenzní léčby.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky