Porovnání perorálního rivaroxabanu se standardní léčbou symptomatické žilní tromboembolické nemoci

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Žilní tromboembolická nemoc (VTE) je souhrnný pojem zahrnující hlubokou žilní trombózu (DVT) a plicní embolii (PE). Standardní léčbou u pacientů postižených tímto poměrně častým onemocněním (přibližně 1 až 2 případy na 1 000 obyvatel za rok) je podávání heparinu s nízkou molekulovou hmotností v kombinaci s antagonistou vitaminu K (VKA). V poslední době bylo zkoumáno pro účely naléhavé a intenzivní léčby symptomatické VTE několik přímých perorálních antikoagulancií, jejichž použití by mohlo omezit potřebu parenterální léčby a nutnosti laboratorního monitorování antikoagulačního účinku. Ve dvou studiích, EINSTEIN-DVT a EINSTEIN-PE, byl postup s použitím perorálního přímého inhibitoru faktoru Xa rivaroxabanu jako jediného léku porovnáván se standardní léčbou enoxaparinem překrývajícím se s VKA a následovaným VKA v terapii DVT a PE. Rivaroxaban měl v obou těchto studiích podobnou účinnost a tendenci k nižší incidenci závažného krvácení. Pro další výzkum byla provedena analýza sloučených výsledků obou studií.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky