Porovnání perorálního rivaroxabanu se standardní léčbou symptomatické žilní tromboembolické nemoci

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Žilní tromboembolická nemoc (VTE) je souhrnný pojem zahrnující hlubokou žilní trombózu (DVT) a plicní embolii (PE). Standardní léčbou u pacientů postižených tímto poměrně častým onemocněním (přibližně 1 až 2 případy na 1 000 obyvatel za rok) je podávání heparinu s nízkou molekulovou hmotností v kombinaci s antagonistou vitaminu K (VKA). V poslední době bylo zkoumáno pro účely naléhavé a intenzivní léčby symptomatické VTE několik přímých perorálních antikoagulancií, jejichž použití by mohlo omezit potřebu parenterální léčby a nutnosti laboratorního monitorování antikoagulačního účinku. Ve dvou studiích, EINSTEIN-DVT a EINSTEIN-PE, byl postup s použitím perorálního přímého inhibitoru faktoru Xa rivaroxabanu jako jediného léku porovnáván se standardní léčbou enoxaparinem překrývajícím se s VKA a následovaným VKA v terapii DVT a PE. Rivaroxaban měl v obou těchto studiích podobnou účinnost a tendenci k nižší incidenci závažného krvácení. Pro další výzkum byla provedena analýza sloučených výsledků obou studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky