Účinnost a bezpečnost tiotropia podávaného pomocí inhalačního systému Respimat – studie TIOSPIR

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Tiotropium je dlouhodobě působící anticholinergikum, které významně zlepšuje plicní funkce a kvalitu života, omezuje výskyt exacerbací a snižuje mortalitu u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). K dispozici je ve formě prášku, který si mohou nemocní aplikovat pomocí inhalačního systému HandiHaler (inhalovaná dávka 18 μg tiotropia) nebo je nověji dostupný roztok, který se aplikuje pomocí inhalačního systému Respimat (inhalovaná dávka 5 μg tiotropia). Klinické studie ukazují, že oba inhalační systémy jsou srovnatelné z pohledu účinnosti léčby, bezpečnosti i farmakokinetických parametrů.

Intenzivně diskutována je však otázka bezpečnosti Respimatu především v kontextu kardiovaskulárních nežádoucích účinků – na základě výsledků souhrnné post hoc analýzy, ve které bylo pozorováno více případů úmrtí u pacientů (zejména s kardiovaskulárním onemocněním), kteří používali Respimat (RR: 1,33; 95% CI: 0,93–1,92). Toto však kontrastuje s poznatky o bezpečnosti léčby tiotropiem pomocí HandiHaleru ve studii UPLIFT (HR: 0,87; 95% CI: 0,76–0,99) a některých dalších pracích. Byla proto uspořádána tříletá studie TIOSPIR (Tiotropium Safety and Performance in Respimat), která zkoumala účinnost a bezpečnost léčby tiotropiem podávaným oběma inhalátory.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky