Nový β2-agonista: olodaterol

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Beta2-agonisté se bohatě využívají mimo jiné v léčbě onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest (zejména asthma bronchiale a CHOPN). Olodaterol je nový dlouhodobě působící agonista β2-adrenergních receptorů určený k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci, podávaný systémem Respimat. Podává se 1x denně a schválen je již v Kanadě a Rusku, v zemích EU a v USA je v současnosti v registračním řízení. Realizovány nicméně byly již i studie II. fáze u nemocných s astmatem. Do budoucna se předpokládá využití olodaterolu ve fixní kombinaci s dlouhodobě parasympatolyticky působícím tiotropiem v léčbě CHOPN.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky