Omalizumab v léčbě chronické urtikárie

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie, Pneumologie

Souhrn

Třebaže je omalizumab, humanizovaná monoklonální protilátka proti IgE, schválen k terapeutickému užití jako doplňková léčba u těžké formy bronchiálního astmatu, ukazuje se, že uplatnění by mohl nalézt i v dermatologii. V provedených klinických studiích účinně zmírňoval projevy chronické urtikárie, kde je ostatně již zmiňován jako léčba 3. linie u těžkých forem při nedostatečné účinnosti vysokých dávek antihistaminik. Třebaže omalizumab má příznivý bezpečnostní profil, nelze nicméně po jeho podání zcela eliminovat vzácné riziko angioedému, anafylaxe či otoku laryngu. Hlavní limitací pro širší využití omalizumabu prozatím zůstává jeho vysoká cena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky