Nový směr v léčbě inzulinové rezistence

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Inzulinová rezistence je významným prediktorem progrese diabetu 2. typu. Vedle metforminu či glitazonů, přispívajících k jejímu snižování, je nyní studován význam induktorů proteinů tepelného šoku (heat shock proteins – HSP), např. BGP-15, od kterých se očekává její výrazné zlepšení. Uvedená látka v dávkách 10 a 30 mg/kg testovaná u potkanů krmených stravou s vysokým obsahem cholesterolu významně zvyšovala inzulinovou senzitivitu o 50 % a 70 %. Aplikace BGP-15 také chránila před streptozotocinem ovlivněnou změnou vazorelaxace, obdobně jako rosiglitazon.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky