Fixní kombinace vilanterolu s fluticason furoátem u asthma bronchiale

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Využití fixních kombinací glukokortikoidu s dlouhodobě působícím β2-agonistou se těší nemalé oblibě. Do klinického využití postupně směřuje i kombinace fluticason furoátu (pozn.: tato látka je v ČR schválena pouze v indikaci alergické rýmy ve formě intranasálního spreje; v léčbě astmatu je využíván fluticason propionát) s novým dlouhodobě působícím β2-agonistou vilanterolem. V recentní studii byla účinnost této kombinace aplikované 1x denně porovnávána oproti běžně užívané kombinaci fluticason propionátu se salmeterolem 2x denně u nemocných s perzistujícím obtížně zvládaným astmatem (n = 806). Při dvojitě zaslepeném uspořádání studie nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi oběma terapeutickými přístupy při měření hodnoty FEV1, sledované kvalitě života, a zřejmý rozdíl nebyl zjištěn ani v počtu pozorovaných exacerbací. Obě uvedené kombinace měly příznivý bezpečnostní profil.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky