Agonisté prostacyklinu v léčbě astmatu

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Látka ONO-1301 je nově vyvinutý agonista prostacyklinu s inhibiční aktivitou na tromboxan A2 syntázu, který se zdá být nadějnou látkou v léčbě atopického astmatu. Prozatím na úrovni preklinických experimentů byla tato látka úspěšně testována u myší chronicky vystavených domácím roztočům. Subkutánní podání bylo provázeno výrazně nižší responsivitou dýchacích cest v metacholinovém testu. Výrazně nižší byla eosinofilie a produkce cytokinů Th2-lymfocyty. Méně vyjádřené byly i histologické projevy zánětu v post mortem odebrané tkáni průdušek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky