Inhibice tvorby leukotrienů nejen v léčbě astmatu

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Inhibice 5-lipoxygenázy (5-LO) je terapeuticky využívána v řadě indikací – namátkou uveďme antileukotrien zileuton v léčbě astmatu (pozn.: v České republice není v současné době registrován, ve Spojených státech byla v roce 2008 stažena jeho forma s okamžitým uvolňováním), lokálně protizánětlivě působící benzydamin nebo látky využívané v léčbě idiopatických střevních zánětů v čele se sulfasalasinem. Mechanismem blízké jsou jistě antileukotrieny využívané u astmatu – montelukast a zafirlukast. Důsledkem takové inhibice je potlačení tvorby prozánětlivě působících leukotrienů. Zajímavý je však licofelon, látka již v odborných kruzích známá, se kterou byly úspěšně provedeny studie III. fáze a lze očekávat její brzké schválení v léčbě osteoartrózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky