Nový klíč ke kontrole astmatu: semaforin

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

V léčbě bronchiálního astmatu dnes jednoznačně převládají inhalační kortikosteroidy s agonisty β2-adrenergních receptorů. Byť paleta užívaných antiastmatik je jistě relativně pestrá, látek s inovativním mechanismem působení se do klinického užití v posledních letech dostalo jen málo. Mezi mnohými směry výzkumu uveďme možné ovlivnění semaforinu 4A. Jde o látku sehrávající důležitou roli jako kostimulátor aktivace T-lymfocytů a v regulaci onemocnění mediovaných Th1, jakými jsou roztroušená skleróza, autoimunitní myokarditida či autoimunitní encefalitida. Semaforin 4A disponuje třemi typy receptorů exprimovaných na CD4+ T-lymfocytech, Th2 lymfocytech a buňkách endotelu či epitelu. Jelikož u myší s deficitem tvorby semaforinu 4A je zjišťována signifikantně vyšší responsivita vůči prezentovaným alergenům, předpokládá se, že rekombinantní forma této látky by mohla být velmi užitečná mj. v léčbě astmatu, jak nás o tom ostatně přesvědčují již výsledky pilotních experimentů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky