Vliv sartanů na hodnotu uremie u nemocných s hypertenzí a diabetem

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Sartany jsou dnes nepochybně jednou z nejčastěji využívaných skupin antihypertenziv. V recentně publikované práci byl sledován jejich přínos u hypertoniků současně trpících diabetem 2. typu, a to především ve vztahu k ovlivnění sérové uremie. Analýzou studií prezentovaných od roku 2004, ve kterých byl tento vztah zkoumán (losartan n = 214, valsartan n = 266, telmisartan n = 185, candesartan n = 458 a olmesartan n = 192), bylo zjištěno, že zatímco u uživatelů losartanu signifikantně poklesla hodnota uremie oproti výchozímu stavu, u ostatních sartanů byl naopak zaznamenán její nárůst. Mezi ostatními sartany nebyl v tomto směru pozorován žádný rozdíl.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky