Podceňovaný receptor GPR119

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Receptory spřažené s G-proteiny jsou vděčnou cílovou strukturou řady komerčně běžně využívaných léčiv, z nichž vzpomeňme např. látky ovlivňující aktivitu sympatického nervového systému. S G-proteinem spojený receptor 119 (GPR119) byl původně popsán jako sirotčí receptor s neznámým významem. V roce 2005 však bylo zjištěno, že hraje důležitou roli v metabolismu mastných kyselin a jejich derivátů. Současně jeho stimulace příznivě ovlivňuje homeostázu glukózy, včetně inkrece inzulinu β-buňkami pankreatu, produkce inkretinů, kontroly sytosti, vyprazdňování žaludku, cytoprotekce apod. Do budoucna se tak předpokládá vývoj nových léčiv, které budou tento receptor cíleně stimulovat, a bude tak možné jejich využití u diabetu či metabolického syndromu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky