Zotarolimové stenty non-inferiorní ke stentům sirolimovým

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Klinické výsledky implantace cévních stentů u diabetiků stále nejsou optimální, a to ani při využití stentů lékových. V multicentrické prospektivní randomizované studii byla aktuálně porovnávána účinnost a bezpečnost implantace stentů se sirolimem oproti zotarolimu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (n = 256). V horizontu devíti měsíců byla prokázána non-inferiorita zotarolimových stentů při sledování výskytu pozdní stenózy v místě implantace. S odstupem 12 měsíců od implantace nebyl mezi oběma studijními rameny zaznamenán významný rozdíl ve výskytu sledovaných klinických ukazatelů (úmrtí, infarkt myokardu, trombóza stentu, revaskularizace či jejich vzájemná kombinace).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky