Současná inhibice PPAR-α/γ – renesance glitazarů?

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Agonistické působení na receptorech aktivovaných peroxisomovými proliferátory (PPAR) je dobře známé jednak u fibrátů (PPAR-α), jednak u glitazonů (PPAR-γ). Klinického využití se dosud nedočkaly glitazary, stimulující oba podtypy PPAR, nicméně stimulační působení je rovněž uváděno např. u sartanů. Jelikož jsou tyto struktury významné při metabolismu tuků i sacharidů, jsou stále intenzivně studovány. Nově popisován je např. glitazar LT175. Při jeho podávání bylo zaznamenáno menší hromadění tukových zásob u myší na vysokokalorické dietě. Pozorováno bylo rovněž snížení glykemie, inzulinemie, neesterifikovaných mastných kyselin, triacylglycerolů a cholesterolu a zvýšení hladiny adiponektinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky