Inhibitory SGLT2 v léčbě diabetu: metaanalýza

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) jsou inovativně působící perorálně dostupná antidiabetika. V aktuálně publikované metaanalýze byla kriticky hodnocena jejich účinnost a bezpečnost u diabetiků 2. typu. Při jejich podávání byl zaznamenán signifikantní pokles glykovaného hemoglobinu o 0,78 % (95% CI: –0,87 až –0,69), snížení glykemie nalačno o 0,70 mg/dl (95% CI: –0,79 až –0,61), snížení tělesné hmotnosti o 0,59 kg (95% CI: –0,65 až –0,52) a pozorován byl i mírný pokles krevního tlaku. Z nežádoucích účinků byl nejčastěji zaznamenán vyšší výskyt infekcí urogenitálního traktu. Příznivé účinky přitom bylo možné pozorovat při užívání inhibitorů SGLT2 jak v monoterapii, tak i v kombinaci s ostatními antidiabetiky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky