Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 a riziko pankreatitidy

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obory: Diabetologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Otázka možného vztahu mezi užíváním inhibitorů DPP-4 (gliptinů) a pankreatitidou byla řešena i na úrovni Evropské lékové agentury (EMA). Velmi očekávané byly proto výsledky recentně publikované metaanalýzy, zohledňující veškeré zaznamenané případy pankreatitidy při léčbě gliptiny. Analýzou celkem 134 studií s vildagliptinem, sitagliptinem, saxagliptinem, alogliptinem, linagliptinem a dutogliptinem, publikovaných v období do března loňského roku, nebyl výše uvedený vztah prokázán. Riziko pankreatitidy a karcinomu pankreatu se nikterak nelišilo mezi gliptiny a komparátory užitými v jednotlivých studiích (OR: 0,93; 95% CI: 0,51–1,69; p = 0,82).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky