Ovlivnění kardiovaskulárního rizika agonisty GLP-1 receptorů

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Vzhledem k patofyziologické provázanosti diabetu a kardiovaskulárních onemocnění je velmi důležitá otázka bezpečnosti podávaných antidiabetik s ohledem právě na kardiovaskulární systém. Léková skupina agonistů GLP-1 receptorů, teprve nedávno uvedených do klinické praxe, byla a je v tomto směru intenzivně sledována. V recentní metaanalýze zahrnující veškeré studie provedené s těmito léky s délkou trvání více než 6 měsíců bylo hodnoceno 37 prací. 33 z nich obsahovalo informaci o velké kardiovaskulární příhodě a ve 25 byl popsán alespoň jeden případ. Rozdíl mezi agonisty GLP-1 receptorů a ostatními antidiabetiky však nedosáhl statistické významnosti (OR: 0,78; 95% CI: 0,54–1,13; p = 0,18). Naopak tyto látky kardiovaskulární riziko signifikantně snižovaly oproti placebu a pioglitazonu. Signifikantní ovlivnění mortality nebylo zjištěno, byť autoři poukazují na příznivý trend právě ve prospěch těchto látek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky