Editorial

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Editorial
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK, Plzeň

Souhrn

Leitmotivem posledního desetiletí v onkologii je fungování Komplexních onkologických center. Myšlenka na specializovaná centra vznikla na půdě České onkologické společnosti a Masarykova onkologického ústavu v hlavách trojice profesorů Žaloudíka, Vyzuly a Vorlíčka. Vycházela z poznání, že specializovanou a nákladnou onkologickou péči je třeba centralizovat, nejen pro dostupnost kvalitní diagnostiky a zkušených chirurgických pracovišť, ale v čase nastupující personifikované medicíny také pro potřebu dostatečné erudice a praxe odborníků – nádory léčí dobře ten, kdo je léčí často. Jsme malým státem, je nás 10 milionů, tedy jako menší stát USA. V něm by pracovala dvě velká centra, my deklarujeme 13 Komplexních onkologických center. Ta jsou sice onkologická, ale stěží komplexní (některým dokonce chybí péče o pneumoonkologické nemocné). Komplexním centrem je de facto pouze jedno, Masarykův onkologický ústav. Ale říkáme si tak všichni, a de jure jsme KOC. Líbí se nám to. Výbor České onkologické společnosti opakovaně požadoval, aby všechna KOC měla přístup k léčbě všech onkologických diagnóz inovativními prostředky, což se až na malé výjimky u vzácných malignit stalo.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky