Axitinib – zkušenosti z klinické praxe

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Hana Študentová 1
MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D. 2
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 1
Autoři - působiště: 1 Onkologická klinika FN, Olomouc
2 Radiologická klinika FN, Olomouc

Souhrn

Karcinom ledviny je v mnoha aspektech unikátní svým biologickým chováním, což do značné míry ovlivňuje odlišný terapeutický přístup, a to především s ohledem na druh používané systémové léčby. V léčbě metastatického karcinomu ledviny (mRCC – metastatic renal cell carcinoma) se již několik let uplatňuje cílená léčba, jejímž cílem jsou struktury podílející se na růstu nádorové buněčné populace. Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), ústřední činitel angiogeneze, je často u nádorů ledvin ve zvýšené míře exprimován, a jeho vazebný receptor (VEGFR) patří ke klíčovým strukturám, jejichž inhibice se v léčbě metastatického karcinomu ledviny využívá.

Axitinib patří do skupiny tzv. tyrosinkinázových inhibitorů (TKI), je silným a selektivním inhibitorem receptorů VEGFR-1, VEGFR-2 a VEGFR-3, inhibuje rovněž PDGFR a KIT. Výsledky klinických studií u nemocných s mRCC ukazují, že axitinib dosahuje vysokého procenta objektivních léčebných odpovědí, prodlužuje přežití do progrese onemocnění i celkové přežití nemocných. Axitinib se užívá perorálně v dávce 5 mg 2x denně nalačno. Z dostupných bezpečnostních dat vyplývá, že se jedná o velmi dobře snášený lék. V současné době je v České republice registrován pro nemocné do 2. linie léčby mRCC po selhání terapie sunitinibem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky