Cílená léčba everolimem u karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Algoritmus léčby metastatického renálního karcinomu je složitý a neustále se vyvíjí. V současnosti se používají cílené léky blokující vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), tyrosinkinázové inhibitory (TKI), inhibitory dráhy mTOR (mammalian target of rapamycin) a méně cytokiny. V poslední době je obvykle používána sekvence TKI – mTOR nebo nově díky zavedení axitinibu do praxe také sekvence TKI – TKI – mTOR.

U části pacientů se terapie více liniemi cílených léků nevyužije. Přesto jsou někteří pacienti, kteří mají i z léčby 2. či další linie zjevně prospěch.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky