dabrafenib

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Nová léčiva / Nové indikace, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové
Klíčová slova: melanom, mutace BRAF, dabrafenib

Souhrn

Metastazující melanom je špatně léčitelné onemocnění. Rozpoznání klíčových mutací v oblasti, která kóduje BRAF kinázu, jež je rozhodující pro ovlivnění proliferace u maligního melanomu, změnilo terapeutický postup. Dabrafenib je inhibitor mutované BRAF kinázy. Pacienti s prokázaným melanomem s mutací BRAF V600E jsou vhodnými kandidáty pro léčbu dabrafenibem. Studie II. fáze BREAK 2 a BREAK-BM prokázaly účinek dabrafenibu jak v léčbě metastatického melanomu, tak v léčbě mozkových metastáz. Studie III. fáze BREAK-3 potvrdila prodloužení doby do progrese (PFS) oproti standardní léčbě s dacarbazinem. Rychlý nástup rezistence je v současnosti kompenzován rozšířením léčby o inhibitor mutace MEK, která je klíčová při rozvoji rezistence.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky