Trastuzumab-DM1 – šance pro pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu bez použití chemoterapie?

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Markéta Palácová
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: trastuzumab, trastuzumab emtansin, karcinom prsu

Souhrn

Trastuzumab je v současné době indikován pro terapii HER2-pozitivního karcinomu prsu. Trastuzumab emtansin (T-DM1) je konjugát trastuzumabu s cytostatikem DM1 – léčivem, které účinně inhibuje polymerizaci mikrotubulů. Trastuzumab jako nosič cíleně dodává DM1 do HER2-pozitivních nádorových buněk karcinomu prsu. V klinické studii I. fáze byla stanovena léčebná dávka 3,6 mg/kg v intravenózní infuzi. Následovaly klinické studie II. fáze, v nichž byla monitorována bezpečnost přípravku. Většina nežádoucích vedlejších účinků byla stupně 1–2. Nejčastěji jsou popisovány myelotoxicita. především trombocytopenie a neutropenie, a elevace jaterních testů. Účinnost trastuzumab emtansinu prokázala klinická studie III. fáze TDM4370g/BO21977 (EMILIA), která srovnávala T-DM1 s kombinací lapatinib a capecitabin. Přínos byl prokázán v parametru doby do progrese onemocnění i v parametru celkového přežití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky