Aflibercept v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN Motol, Praha
Klíčová slova: aflibercept; bevacizumab; regorafenib; angiogeneze, metastatický kolorektální karcinom; FOLFOX; FOLFIRI

Souhrn

Metastatický kolorektální karcinom tvoří svou vysokou incidencí obrovský celosvětový zdravotní i socioekonomický problém. Základem léčby pokročilého nádoru je chemoterapie na bázi fluoropymidinů, irinotecanu a oxaliplatiny. Antiangiogenní biologické léky mají synergický účinek s chemoterapií v 1. a 2. paliativní linii léčby. Aflibercept má své průkazné místo v 2. linii léčby spolu s chemoterapií na bázi fluoropyrimidinů a irinotecanu po předchozím selhání 1. linie léčby. Jistě aktuální data mohou vyvolat otázky nad sousledností bevacizumabu, afliberceptu a anti-EGFR protilátek. Aflibercept inhibující stejnou cestu neoangiogeneze jako bevacizumab však jasně prokázal účinnost a přínos i po selhání právě bevacizumabu, a proto jeho místo v léčebných režimech 2. paliativní linie je jistě plně oprávněné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky