Subkutánní aplikace rituximabu u pacientů s B-nehodgkinskými lymfomy

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Hematoonkologie, Onkologie
Autoři: MUDr. David Belada, Ph.D.
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika FN, Hradec Králové
Klíčová slova: rituximab, subkutánní podání, nehodgkinské lymfomy, hyaluronidáza

Souhrn

Rituximab představuje v současné době standardní součást léčby prakticky všech nemocných s nehodgkinskými lymfomy s pozitivitou antigenu CD20. V současné době je podáván jak v kombinaci s chemoterapií, tak i samotný v rámci udržovací léčby (u folikulárního lymfomu a lymfomu z plášťových buněk), s cílem prodloužit období bez progrese a celkové přežití nemocných. Standardní je dosud intravenózní podání léku. Byla však již získána velmi slibná klinická data potvrzující jeho bezpečnost a účinnost při subkutánním podání. Cílem této publikace je shrnout současné poznatky o subkutánním podání rituximabu u pacientů s lymfomy, zejména s ohledem na jeho bezpečnost, účinnost a potenciální přínos oproti dosud standardnímu intravenóznímu podání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky