Regorafenib – záchranný kruh onemocnění

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Profily léčiv, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK, Plzeň
Klíčová slova: kolorektální karcinom, inhibice kináz, studie CORRECT, regorafenib

Souhrn

Regorafenib je nový perorální multikinázový inhibitor, jehož mechanismus účinku spočívá v inhibici onkogenní receptorové tyrosinkinázy (KIT, PDGFR a RET), čímž brání proliferaci nádorových buněk. Regorafenib inhibuje receptorové tyrosinkinázy PDGFR-b a FGFR, čímž atakuje mikroprostředí tumoru, a dále inhibuje receptorové tyrosinkinázy VEGFR1–3 a TIE2, tedy potlačuje angiogenezi.

Výsledky registrační studie CORRECT ukázaly 23% snížení rizika úmrtí v ramenu s regorafenibem, bylo pozorováno delší celkové přežití i prodloužení přežití bez progrese onemocnění. Vliv regorafenibu z hlediska OS i PFS nebyl závislý na době od první diagnózy onemocnění, na předchozí protinádorové léčbě, na počtu předchozích linií u metastatického onemocnění ani na přítomnosti mutace KRAS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky