Bevacizumab v onkologické léčbě

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: Bevacizumab v onkologické léčbě

Souhrn

  • Bevacizumab v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (J. Tomášek)
  • Souhrn klinické účinnosti bevacizumabu u karcinomu prsu, studie a účinnost – současný pohled (M. Holíková)
  • Bevacizumab v léčbě renálního karcinomu (I. Kocák, I. Kocáková)
  • Bevacizumab v léčbě karcinomu vaječníků (J. Chovanec)
  • Úloha bevacizumabu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (B. Kadlec)

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky