Nové možnosti hormonální léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno
Klíčová slova: kastračně rezistentní karcinom prostaty, enzalutamid, abirateron

Souhrn

Léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty v posledních deseti letech prošla výraznými změnami. Výsledky studií III. fáze prokázaly, že lze očekávat přínos antiandrogenů pro přežití. Enzalutamid, antagonista androgenních receptorů, signifikantně prodlužuje celkové přežití a snižuje riziko úmrtí u nemocných s kastračně rezistentním karcinomem prostaty předléčených docetaxelem. Signifikantně snižuje riziko úmrtí a radiologické progrese také u nemocných dříve neléčených chemoterapií. Abirateron acetát je první specifický inhibitor biosyntézy androgenu prostřednictvím ovlivnění 17α-hydrolázy a C17,20-lyázy. U pacientů předléčených docetaxelem pro kastračně rezistentní karcinom prostaty měla léčba abirateronem přínos v prodloužení doby do progrese onemocnění a prodloužení přežití. U nemocných nepředléčených docetaxelem abirateron prodloužil dobu do zahájení cytotoxické chemoterapie, do užívání opioidů pro bolesti související s metastatickým postižením, do progrese sérových hladin prostatického specifického antigenu a do zhoršení celkového stavu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky