Sekvenční léčba metastatického karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: renální karcinom, cílená léčba, vaskulární endoteliální růstový faktor, mTOR

Souhrn

Sekvenční terapie metastatického renálního karcinomu je intenzivně zkoumaným problémem, kterým se zabývá několik randomizovaných i observačních studií. Jednoznačná doporučení ohledně zařazení jednotlivých léků zatím nelze stanovit, protože prediktivní markery jejich účinnosti chybí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky