Možnosti iniciální léčby nemocných s difuzním B-velkobuněčným lymfomem

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
MUDr. Zuzana Kapitáňová
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, Olomouc
Klíčová slova: difuzní B-velkobuněčný lymfom, molekulární subtypy, rituximab, chemoterapie

Souhrn

Difúzní B-velkobuněčný lymfom (DLBCL) je nejpočetněji zastoupenou jednotkou non-hodgkinských lymfomů. Jde o poměrně heterogenní onemocnění obsahující ve svém spektru řadu variant, podskupin a subtypů DLBCL s pestrými molekulárně-genetickými změnami, morfologickými rysy a také klinicky variabilním chováním a prognózou. Rituximab, první monoklonální protilátka použitá v rutinní protinádorové terapii, významně zlepšil prognózu nemocných s většinou subtypů DLBCL. I dnes však existuje velká skupina jak mladších, tak i starších nemocných, kteří nedostatečně reagují na iniciální léčbu či po dosažení remise u nich po čase dochází k relapsu a jsou vůči další terapii rezistentní. Těmto pacientům mohou přinést naději nové biologické a cílené léky, které jsou nyní testovány v klinických studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky