Sekvence hormonální léčby metastazujících hormonálně dependentních karcinomů prsu u žen po menopauze

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Zuzana Ušiaková
MUDr. Lucie Hussarová
doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
MUDr. Michal Vočka
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ, Praha
Klíčová slova: karcinom prsu, hormonální léčba, chemoterapie

Souhrn

Pro hormonálně dependentní karcinomy prsu zůstává hormonální léčba základní systémovou léčebnou modalitou a není představitelné, že by nebyla zařazena do léčebného algoritmu. Sekvence hormonální léčby má svá klinická pravidla, a pokud nedochází k rychlé viscerální progresi, není důvod ke změně modality na chemoterapii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky