Vinorelbin, vinca alkaloid druhé generace – jeho místo v léčbě pokročilého a metastatického karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: metastatický karcinom prsu, vinorelbin, kombinační léčba, monoterapie

Souhrn

Vinorelbin (původně v intravenózní formě) prokázal účinnost v kombinacích i v monoterapii metastatického karcinomu prsu. V monoterapii 1. linie metastatického karcinomu prsu bylo pozorováno 40–60 % celkových odpovědí. K dalšímu rozvoji léčby vinorelbinem došlo po zavedení jeho perorální formy. Vinorelbin prokázal svou účinnost v kombinaci s inhibitorem mTOR everolimem i v kombinaci s lapatinibem, kombinace s trastuzumabem a pertuzumabem se zatím ověřuje.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky