Imunoonkologická léčba melanomu

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: metastazující melanom, imunoterapie, receptor CTLA-4, receptor PD-1, ligand PD-L1, ipilimumab, nivolumab

Souhrn

Metastazující melanom je agresivní nádor s vysokou mortalitou. Až do roku 2011 neexistoval lék, který by byl schopný významně ovlivnit celkový průběh onemocnění. Pokrok v terapii melanomu znamenal až objev klíčových molekul regulujících buněčné imunitní reakce. Receptory CTLA-4 a PD-1 fungují jako negativní regulátory imunitních reakcí, brání vzniku autoimunity a umožňují nádorovou toleranci. Vývoj monoklonálních protilátek blokujících tyto inhibiční molekuly zahájil novou éru v léčbě melanomu – přechod od nespecifické imunoterapie ve specifickou cílenou léčbu. Léčba ipilimumabem, inhibitorem CTLA-4, vyvolává dlouhotrvající léčebné odpovědi a prodlužuje celkové přežívání nemocných, což bylo potvrzeno řadou klinických studií, díky kterým byl ipilimumab zaveden do klinické praxe. Výsledky studií s nivolumabem, inhibitorem PD-1, naznačují podobný příznivý trend a kombinace obou léků, ipilimumabu a nivolumabu, by mohla průběh onemocnění ovlivnit ještě významněji. Hlavním cílem dalších studií bude nalézt prediktivní faktory léčebné odpovědi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky