Účinnost a bezpečnost ruxolitinibu u pacientů s myelofibrózou – výsledky studie COMFORT-II po třech letech sledování

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Myelofibróza (MF) je myeloproliferativní onemocnění, které může vzniknout de novo (primární MF), nebo v důsledku polycytemia vera či esenciální trombocytemie. Je charakterizována fibrózou kostní dřeně, extramedulární hematopoezou s progresivní splenomegalií, cytopenií či cytózou a leukoerytroblastózou. Na molekulární úrovni je MF spojena s dysregulací signální dráhy JAK/STAT (Janus kinase/signal transducer and activator of transcription), přičemž u přibližně 60 % pacientů s MF je nacházena mutace V617F genu JAK2 (Janus kinase).

Ruxolitinib je nový potentní inhibitor JAK1/JAK2. Jeho účinnost byla doložena ve studiích COMFORT-I (COntrolled Myelo- Fibrosis study with ORal JAK inhibitor Treatment) a COMFORT-II, v nichž byl porovnáván s placebem, resp. s nejlepší dostupnou terapií (BAT – best available therapy). Podávání ruxolitinibu vedlo k rychlému zmenšení splenomegalie, zmírnění symptomů onemocnění a zlepšení kvality života nemocných; ve studii COMFORT-I bylo při léčbě ruxolitinibem prokázáno také prodloužení přežití. Zde jsou prezentovány aktualizované výsledky studie COMFORT-II po třech letech sledování.

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Weinbergerová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky