Everolimus + exemestan v 1. linii léčby pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu ve studii BOLERO-2

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ve studii BOLERO-2 dosáhl inhibitor mTOR everolimus v kombinaci s nesteroidním inhibitorem aromatázy exemestanem výrazně příznivých výsledků (více než dvojnásobné prodloužení PFS) v porovnání s exemestanem samotným u žen po menopauze s pokročilým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů (HR+) a bez exprese receptoru 2 pro epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor-2 – HER2–), u nichž byla neúspěšná předchozí léčba nesteroidním inhibitorem aromatázy.

Karcinomy prsu jsou většinou hormonálně pozitivní (HR+), více než 75 % z nich exprimuje estrogenové nebo progesteronové receptory, zatímco receptory HER2 jsou přítomny u cca 15–23 % případů. Většinu karcinomů prsu tedy představují nádory HR-pozitivní a HER2-negativní (HR+/HER2–). Základní léčebnou strategii u žen po menopauze představuje systémová hormonální terapie, především inhibitory aromatázy s antiestrogenním účinkem, a to jak v adjuvantní léčbě, tak v léčbě pokročilého onemocnění. K progresi onemocnění může dojít i přes endokrinní léčbu, přičemž v patogenezi onemocnění se kromě jiného uplatňuje překřížení mezi signální dráhou estrogenového receptoru a dráhou, v níž se uplatňuje cílový receptor pro rapamycin u savců (mTOR – mammalian target of rapamycin). Cílená léčba namířená proti oběma těmto drahám může tedy zvýšit účinnost hormonální léčby a zlepšit léčebné výsledky nemocných s pokročilým HR+/HER2– karcinomem prsu.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky