Pazopanib v léčbě metastatických sarkomů měkkých tkání

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Sarkomy měkkých tkání (STS – soft tissue sarcomas) jsou vzácné nádory vznikající z pojivových, mezenchymálních tkání – podílejí se asi 1 % na všech karcinomech u lidí. Tvoří značně heterogenní skupinu nádorů, sestávající z více než 50 nádorových jednotek, lišících se genetickými změnami, patogenezí a klinickými projevy. Mohou vznikat téměř kdekoliv v těle, asi ve 43 % se vyskytují v končetinách, ve 34 % ve vnitřních orgánech a kolem nich (např. děloha, srdce), v 10 % na trupu (např. hrudník, záda) a ve 13 % v jiných lokalizacích. Ve velmi vzácných případech se tyto nádory vyvinou v gastrointestinálním traktu, tato skupina onemocnění je nazývána gastrointestinální stromální tumory (GIST).

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky