Enzalutamid u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty dosud neléčených chemoterapií – studie PREVAIL

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prostaty je zpočátku hormonálně senzitivní onemocnění. Po určité době léčitelnosti androgen-deprivační terapií se však dostáváme do fáze kastračně rezistentního onemocnění. V předchozím výzkumu (randomizovaná studie III. fáze AFFIRM) bylo prokázáno, že enzalutamid, nový perorální inhibitor signální dráhy androgenních receptorů, významně prodlužuje dobu přežívání (OS – overall survival) u mužů s metastatickým karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci (mCRPC – metastatic castration-resistant prostate cancer), kteří byli předtím léčeni chemoterapií (docetaxel), a snižuje riziko úmrtí v porovnání s placebem.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Študentová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky