Četnosti velké molekulární odpovědi u pacientů s nově diagnostikovanou CML při léčbě dasatinibem, nilotinibem a imatinibem – metaanalýza

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Zavedení imatinib mesylátu, inhibitoru fúzního proteinu BCR-ABL, přítomného u nemocných s chronickou myeloidní leukemií (CML), do klinické praxe vedlo k významnému prodloužení přežívání pacientů s touto diagnózou. Ne u všech pacientů se však touto terapií daří dosáhnout specifikovaných léčebných cílů – například velká molekulární odpověď (MMR), která je považována za robustní marker účinnosti léčby i příznivé prognózy, bývá v průběhu prvního roku léčby imatinibem zaznamenávána u méně než 35 % pacientů.

Nilotinib a dasatinib, novější inhibitory BCR-ABL, se vyznačují vyšší účinností než imatinib, avšak jejich selektivita i profil nežádoucích účinků jsou odlišné. Ve srovnání s imatinibem byly při podávání nilotinibu či dasatinibu u pacientů s CML v chronické fázi pozorovány vyšší četnosti cytogenetických i molekulárních odpovědí, aplikace nilotinibu byla kromě toho spojena také se snížením rizika progrese do akcelerované fáze či blastické krize. Nicméně přímé porovnání účinnosti nilotinibu a dasatinibu, přestože je předmětem velkého zájmu, dosud nebylo provedeno.

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky